Full de càlcul


Poseu a la primera filera els títols de capçalera (Codi alumne / Nota 1 / ...). Disposeu l'alumnat a la primera columna de l'esquerra. Amb això ja tindreu un full on anar registrant les qualificacions.


Doneu format als títols, al text i a les dades numèriques.
Per a completar el full, feu que la darrera columna contingui una fórmula per a calcular la mitjana aritmètica. Per fer-ho: Situeu-vos a la primera casella de la columna on s'ha de calcular la mitjana aritmètica i introduïu la fórmula per a calcular la mitjana, concretament: =AVERAGE(primera_casella_amb_nota:darrera_casella_amb_nota) Per exemple: =AVERAGE(B2:D2) a la imatge de sota. Acabeu prement Intro. A l'exemple apareixerà un "5".

No poseu noms i cognoms de l'alumnat a Documents/Drive, feu servir les seves inicials. La informació de Documents/drive no esta encriptada i segons la LOPD, no es poden utilitzar els noms i cognoms de l'alumnat  • Per aplicar la fórmula a totes les caselles de la columna, cliqueu sobre la casella que conté la fórmula (seleccioneu-la). Situeu el punter del ratolí sobre la cantonada inferior dreta. Veureu que es transforma en un signe +. Tenint el punter sobre el signe +, arrossegueu cap a baix fins arribar al final del llistat.

eliminar duplicats en un full de càlcul

exemples d'altres aplicacions