DRIVE 1


  • Accedir al nostre espai de drive
  • Els elements del drive
  • Configurar drive
  • Pujar arxius al drive
  • Quines operacions podem fer amb els arxius pujats
  • Treballar amb carpetes al drive
  • Converteix un arxiu o carpeta en destacat
  • Més recursos:  Materials i recursos Ateneu (xtec)


Accedir al nostre espai de drive

Cal treballar amb el navegador Google Chrome. La raó fonamental és perquè disposa d'un catàleg molt ampli d'extensions. que ens facilitaran moltes tasques.

Hem d'iniciar sessió  amb un GMAIL per poder accedir al servei de Google Drive per emmagatzemar tots els nostres arxius i documents. 

Si disposem ja d'un compte de gmail (xtec o el corporatiu del centre), podem accedir directament a l'espai que tenim reservat i associat a aquest compte des de l'adreça http://drive.google.com. o a través dels quadradets que hi han a la part dreta superior.

Accediríem a aquesta adreça, introduiríem el nostre compte de correu de gmail i la nostra contrasenya i així podríem accedir directament a l'espai que tenim reservat a Google Drive.


Els elements de drive


Configurar el drive

Canvio l'idioma a català si encara no ho tinc, i m'asseguro que, per defecte, em converteixi els arxius que pujo al drive.


Pujar arxius al drive

Pujar arxius al vostre Google Drive

En aquest apartat us explicarem com podem "pujar" arxius al nostre compte de Google Drive o dit d'una altra manera, com podem copiar arxius que tenim al nostre equip al nostre compte de Drive: