fer index

text a taula i inversa

ocultar text en docs

afegir fonts als docs

Eina de recerca en docs

us de marcadors en documents

escriure a doble columna

compartir arxius obligant a fer copies

el modo sug·gerencies en docs colaboratius

com traduir un document

Diari d'aprenentatge en docs

gràfics en documents