Calendari


Si estas en el teu correu:

1. Anar a la part dreta superior a trobar els quadres d'aplicacions

2. un cop obert seleccionar el calendari


Elements del calendari

 1. per cercar en el calendari per paraules
 2. Menú horitzontal: permet tenir una vista diària, setmanal, mensual… de la zona principal del calendari.
 3. Esdeveniments: es mostren del color del calendari on s'ha creat l'esdeveniment, poden haver variis.
 4. vista del mes
 5. Calendaris: llistat dels diversos calendaris.
 6. tasques (es pot amagar)

Configurar calendari

Un cop obert cal anar a la configuració:

1.  obrir la configuració

2. del desplegable escolliu configuració

Configurar calendari, idioma, dies de la setmana, franja horària, ...

Previ a començar a treballar amb Google Calendar, podem personalitzar una sèrie d'opcions que dependran, en la majoria dels casos, dels gustos o necessitats personals de cadascú, tant en l'estil de visualització, com en la distribució dels horaris, durada de les setmanes, etc.Crear esdeveniments

Es crean esdeveniments de forma detallada clicant a "Crea"  i introduint totes les dades necessàries. També es poden crear esdeveniments de forma senzilla clicant damunt la franja horària a la part principal del calendari.

 1. introduir el esdeveniment
 2. horari
 3. Senyaleu amb quin calendari
 4. es poden afegir convidats, és a dir, enviar l'esdeveniment (i recordatori) als contactes. Es pot crear un recordatori per correu electrònic 
 5. Si teniu variis calendari, cal posar un color per distingir cada calendari 
 6. Desar-ho tot

per saber més...tipus d'esdeveniments

- Tipus d'Esdeveniments

- Esdeveniment d'un dia

- Esdeveniment de diversos dies

- Esdeveniment repetitiu

- Entrades en diversos calendaris

- Notificacions

 

(millor qualitat de video en 720HD)

Esdeveniment d'un dia

L' entrada més comuna i senzilla que podem realitzar a Google Calendar, es corresponent amb un esdeveniment en una data concreta, que bé ocupi tot el dia o un horari concret.

Esdeveniment de diversos dies

D'altra banda, també podem establir horaris que es desenvolupen al llarg de diversos dies. De la mateixa manera que per a l'esdeveniment de dia, aquests esdeveniments poden ser de dia complet o sota una forquilla horària predeterminada..

Esdeveniment repetitiu

I també podem establir esdeveniments que es repeteixen al llarg de les setmanes, anys o gairebé qualsevol període de temps que se'ns ocorri.

Molt útil per a casos com un horari de classes o recordatoris d'aniversari.


 

Entrades en diversos calendaris.

Podem treballar col·laborativament des del minut zero. I què millor manera de fer-ho que compartint els calendaris. D'aquesta manera, el treball realitzat per una persona a l'hora de crear un calendari, pot ser aprofitat per la resta dels seus companys.


Notificacions

és la forma que té de donar avisos Calendari per indicar que s'ha complert el termini d'un esdeveniment o, si així ho programem, que queda tant de temps per acabar.

Podem rebre aquestes notificacions a través d'un SMS o via correu electrònic.Crear més calendaris

Per crear un calendari només cal fer un clic sobre el    desplegable de Els meus calendaris.

Apareix una finestra on haureu d'escriure el nom del nou calendari i especificar si el voleu compartir, afegint-hi les persones amb les què el compartireu a través de la seva adreça de correu electrònic.


Per saber més...Compartir calendaris

- Treballant amb els Grups de Google

- Compartir Calendaris

- Afegir Convidats

Google "Contacts" és una eina amb la qual podem tenir actualitzada tota la informació dels nostres contactes, però amb la qual, a més, podem organitzar-los formant grups, de manera que vam aconseguir agilitzar les nostres activitats relacionades amb ells. Això és igualment aprofitable per Calendar, a l'hora per exemple d'organitzar un esdeveniment i convidar a diverses persones.

Compartir els calendaris permet organitzar els treballs entre tots els components del equips, establir els millors moments per dur a terme una activitat i, en definitiva, estar informat de les possibilitats de la resta de l'equip a l'hora d'afrontar una feina.

"Afegir convidats" és una forma fàcil i ràpida de conformar un grup de treball puntual, simplement coneixent l'adreça de correu electrònic del nostre col·laboradorPer saber més...Laboratoris

- Adjuntar arxius

- Horari Laboral

- Desplaçar-se per les dates

Adjuntar arxius a un esdeveniment de Calendar és una possibilitat que no ve establerta per defecte i que, no obstant això, ens sembla imprescindible.

Horari Laboral

L'horari que ens mostra per defecte el cos del Calendari és de 24 hores.

 

No obstant això, en moltes ocasions podem prescindir d'una franja horària massa matutina o vespertina. Aquest gadget ens permet establir la forquilla que més s'acomodi a les nostres necessitats.

Desplaçar-se per les dates

Ja vam veure com podem fer ús del minicalendari per desplaçar ràpidament per les dates.

No obstant això disposem d'altres possibilitats a través de LabsAltres eines del calendari

- Calendaris Interessants

- Calendar i Hangout

- Gmail i Calendar

- Integrar Calendar en Llocs web de Google

calendaris Interessants


A part del nostre propis calendaris, hi ha una sèrie d'ells que posa a la nostra disposició Google i que són d'allò més variat.

Subscriure a ells és tan fàcil com buscar el que ens interessi i fer un clic i es mostrarà a la zona d '"Altres Calendaris".

Podem trobar calendaris relatius a les Festivitats d'un país, Dates de trobades del nostre equip favorit o Fases lunars, entre d'altres.

Calendar i Hangout


Reservar data per a una Videoconferència


Una de les mostres més clares de la interoperabilitat de les diverses eines de Google és, sens dubte, la possibilitat de convocar i dur a terme reunions en línia a través de videoconferència amb Hangouts

Gmail i Calendar

Combinar correus, tasques, esdeveniments i disposar de cada cosa en cadascuna de les aplicacions de Google és automàtic.

 L'agenda: el calendari de Google:Creació de l'agenda interna del centre i compartiment amb el claustre.

 • Creació de l'agenda pública del centre i compartiment amb el claustre i a la web per les famílies.
 • crear calendaris personals accessibles en línia amb l'opció de compartir-los
 • Organitzar compromisos i activitats.
 • Disposar de diversos calendaris per gestionar aspectes diversos a nivell personal, de centre, d'un grup classe, d'un grup de treball, d'un projecte…
 • Està coordinat amb el correu web, de manera que si utilitzeu la funcionalitat TASQUES, aquelles que tinguin data d'acabament definida apareixeran al dia corresponent al vostre calendari principal.
 • Enviar invitacions, compartir cites importants i, fins i tot, calendaris sencers amb els contactes de l'usuari.
 • Cercar esdeveniments.
 • Inserir el calendari al bloc o web del centre

Integrar Calendar en Llocs web de Google

Llocs web de Google és l'eina de Google que ens permet, entre moltes altres coses, desenvolupar fàcilment un pàgina web.


I Google Calendar, com no podia ser d'una altra manera, pot quedar integrat dins d'un pàgina, mostrant, en temps real, qualsevol modificació que hàgim realitzat sobre ell.


explorar calendaris interesants


Google Calendari en l'educació

►Podemos utilitzar Google Calendar per:

    ►Agenda del professor: un calendari personal i privat en el qual anotem els esdeveniments amb diferents grups.

    ►Agenda d'un grup: un calendari públic en el qual un usuari (professor, un alumne, diversos alumnes ...) anoten esdeveniments d'interès per a un grup d'alumnes.

    ►Agenda de centre: calendari públic en què un o diversos usuaris anoten esdeveniments d'interès per a la comunitat educativa d'un centre.

Exemples en un centre:


gestiona les teves tasques des de calendari


El calendari amb les famílies

Calendaris: es pot tenir dos calendaris per a les famílies.

- Un general del centre, amb les festes, vacances, inici de trimestres, lliuraments de notes, etc. i

- un altre del grup del seu fill, on poden veure sortides i deures.

- Tots els professors posem els deures en aquest calendari i així les famílies poden veure quins deures, lliurament de treballs, dates de projectes o controls tenen els alumnes.

- Aquest calendari també ajuda als professors a anar més coordinats, ja que tots podem veure quines tasques tenen els alumnes i decidir si posem o no per evitar sobrecarregar.