mòdul 2-Calendari I KEEP


1- Accedeix a Google Calendari

     1.1 Elements de Calendari

     1.2 Configuració Inicial

     1.3 Nou Calendari

2- Tipus d'Events

      2.1 Event de día

      2.2 Event de variis díes

      2.3 Event repetitiu

3- Entrades en variis calendaris

4- Notificacions

5- Compartició de calendaris

     1. Compartir Calendaris

     2. Afegir Invitats

6- els laboratoris de Google Calendar

     1. Adjuntar arxius

     2. Horari Laboral

7- Integració de Google Calendar amb altres eines

     1. Calendaris Interesants

     2. Calendar i Hangout

     3. Gmail i Calendar

     4. Integrar Calendar en la web- Keep i les seves funcionalitats