Contactes

Google acaba de canviar a una nova interficie pels contactes, això passa tot sovint amb google que sempre va millorant els seus serveis, però sempre deixa un temps la manera antiga un temps. Ajuda de la nova forma


Per anar a CONTACTES cal sortir de la pantalla de correu

ho trobem sota el logo, el menú desplegable, tal com ho podeu veure al dibuix del costat. Afegir contactes de forma automàtica o manual

 

 

- Quan l'usuari intercanvia un missatge amb un destinatari (mitjançant "Respon", "Respon a tots" o "Reenvia"), la seva adreça queda emmagatzemada al llistat de contactes.

- Perquè els contactes no s'afegeixin de manera automàtica, seleccioneu l'opció Jo afegiré els contactes a la secció Configuració | General | Crea contactes per a la compleció automàtica.


afegir contactes de forma manual

Un cop a contactes com indica el dibuix hi ha un espai per afegir contactes.


Com importar tot un grup de contactes que es poguin llegir

Importar tot un grup de e-mail als contactes:

- Cal crear un full de càlcul amb 3 camps: email address, first name, last name

- desar com a full cvs amb comes

- obrir amb la llibreta de notes

- subtituir els ; que hi ha per a ,

- desar

- i des de contactes importar grup, obrir el nou fitxer desat amb el bloc de notes.

 - Cal crear un full de càlcul amb 3 camps: email address, first name, last name


  1. - baixa com a com a valors cvs separats amb comes
  2. - desar al escriptori amb el nom "correuCSV"

- obrir amb la llibreta de notes el fitxer "correuCSV"

- subtituir els ; que hi ha per a ,

- desar al escriptori amb el nom "correuscomes"


- i des de contactes importar grup, obrir el fitxer desat amb el bloc de notes que es diu "correuscomes".

- Obriu tots els contactes i senyaleu aquells que voleu estiguin en aquest grup

- Aneu a la icona de grup de contactes 

- Indiqueu a quin grup i aplica

 

Imprimir els contactes